ZNACZNIE WIĘCEJ INFORMACJI

Znacznie więcej informacji dotyczyło innych przedsiębiorców. Kilka­krotnie Tygodnik Rzeszowski zapoznawał z działalnością tamtejsze­go TOL i jego biblioteki. Donosił o ukazaniu się zbioru niemie kich parodii, o przygotowywanych do druku: korespondencjach Stanis­ława Augusta; bibliografii obchodów jubileuszowych Jana III; pamiętnika polskich emigrantów zamieszkałych w Ameryce . Tygodnik Rzeszowski 1883 r. powiadomił również o wystosowanym przez Józefa Ignacego Kraszewskiego apelu do autorów polskich wzywającym do współpracy z Macierzą Polską we Lwowie. Za czeskim Svetozorem podał kilka szczegółów o pobycie Bartosza Paprockiego w Czechach i portugalskich odznaczeniach redaktorów warszawskich periodyków Ludwika Jenikego, Antoniego Pietkiewicza (Adam Pług), Stanisława Grudzińskiego i profesora Adolfa Pawińskiego. Krótkimi notatka­mi „Kroniki miejscowej i zamiejscowej” redaktorzy Tygodnika Rze­szowskiego kwitowali różne aktualności czasopiśmlennicze.

Dodaj komentarz