ŻYCIORYS W PRASIE

W tygodnikach galicyjskich życiorys bywał nazywany biografią, a w szczególnych przypadkach (np. po zgonie osoby będącej tematem) otrzymywał miano wspomnienia bądź nekrologu, którego nie utożsamia­my z nekrologiem, czyli płatnym ogłoszeniem o śmierci jakiejś osoby. W encyklopediach podkreśla się, że tematem życiorysu publikowanego zwykle jest człowiek znany, szczególnie zasłużony i wybitny. Dla tego gatunku pisarskiego jest znamienne relacjonowanie ludzkiego żywota w chronologicznym porządku faktów. Zależnie od przyświeca­jących autorom celów, od obfitości zgromadzonego materiału i od znaczenia osoby będącej przedmiotem opracowania życiorysy bywają bardzo krótkie i ogólnikowe lub obszerne, znacznych rozmiarów i szczegółowe. Bywają utworami dziennikarskimi, publicystycznymi, naukowymi nawet.

Dodaj komentarz