nato 2022

Czy Finlandia i Szwecja dołączą do NATO w 2022 roku?

Finlandia i Szwecji stoją u progu decyzji o przyłączeniu się do NATO. Wewnętrzna debata w obu krajach nabiera rozpędu. Wysoce prawdopodobne staje się rozstrzygnięcie jeszcze w pierwszej połowie maja. Ewentualnej akcesji sprzeciwia się, co zaskakujące, Chorwacja. Czy NATO powiększy się wkrótce o dwóch nowych sojuszników? Analitycy londyńskiej firmy Unibet postanowili przeanalizować szanse na dołączenie Finlandii i Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego w 2022 roku.

Fundamentem dla dynamicznej zmiany dotychczasowej polityki bezpieczeństwa Szwecji i Finlandii stało się załamanie sytuacji międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej w I kwartale bieżącego roku. Przeszkodą w drodze do akcesji może być zapowiadane przez Chorwację weto na szczycie NATO. Deklaracja ta stanowi narzędzie presji, by wymusić zmianę prawa wyborczego w Bośni i Hercegowinie. Na przeciwnej szali stoi jednak szerokie poparcie dla akcesji pośród wielu państw członkowskich Sojuszu, w tym jednoznacznie wsparcie lidera – Stanów Zjednoczonych. Członkostwo Finlandii i Szwecji wspierają również bliskie im w położeniu geopolitycznym państwa NATO – Norwegia, Dania i Islandia, deklarując przy tym pomoc na etapie między złożeniem wniosku a akcesją do Paktu.

Szwedzi podzieleni w kwestii NATO

Istotniejsze jednak od głosów międzynarodowych są te wewnętrzne, które w Szwecji są wyraźnie podzielone. Wciąż brak jednolitej oceny sytuacji zarówno w społeczeństwie, jak i pośród prominentnych polityków partii rządzącej. By ułatwić decydentom werdykt, 13 maja odbędzie się odczyt raportu dotyczącego polityki bezpieczeństwa przygotowanego wspólnie przez szwedzkie ugrupowania parlamentarne. Kwietniowy sondaż przeprowadzony wśród Szwedów wskazał 57-procentowe poparcie dla przyłączenia się do NATO. Potencjalna akcesja byłaby wydarzeniem historycznym dla Szwecji, która swój neutralny status utrzymywała od początku XIX wieku. Możliwe jednak, że pod wpływem zmiany układu sił w Europie Sztokholm będzie zmuszony opowiedzieć się po któreś ze stron. W ocenie analityków londyńskiej firmy Unibet prawdopodobieństwo tegorocznej akcesji Szwecji do NATO wynosi 56%.

Fińsko-szwedzki dylemat pożywką dla prasy

Finowie, podobnie do Szwedów, również są u progu ostatecznej decyzji akcesyjnej. Przed nimi debata w parlamencie oraz ocena raportu bezpieczeństwa rządu, na który odpowiedź ma pojawić się już 11 maja. Prezydent Finlandii zapowiada ogłoszenie swojej opinii po debacie parlamentarnej w terminie do 12 maja, a Premier w ciągu dwóch kolejnych dni. Zarówno w fińskich, jak i szwedzkich mediach od kwietnia pojawiają się pogłoski o podjętym już porozumieniu o wspólnym terminie akcesji obu państw. Należy je jednak traktować z dystansem, gdyż ostateczne decyzje rozegrają się na politycznej arenie parlamentów oraz podczas rozmów w rządowych gabinetach. Wiele wskazuje jednak, że ostateczny werdykt i plan działania będzie efektem dwustronnych rozmów między Sztokholmem i Helsinkami. Analitycy londyńskiej firmy Unibet oceniają, że szanse na tegoroczną akcesję Finlandii do NATO wynoszą 52%.

Dodaj komentarz