Funkcje oraz rodzaje reklamy

Z reklamą ludzkość miała do czynienia w zasadzie od dawnych epok, jednak wówczas jeszcze nie rozumiano jej tak, jak my dzisiaj. Reklamami można więc nazwać wszystkie szyldy, napisy oraz inne tego rodzaju informacje, które miały na celu na przykład zachęcenie do odwiedzenia danej karczmy. Takie praktyki były dość popularne, chociaż wówczas nie nazywano ich oczywiście reklamą. Właściwa reklama zaczęła się natomiast rozwijać wraz ze stopniowym pojawianiem się środków masowego przekazu, do których musimy zaliczyć przede wszystkim prasę, radio oraz telewizję. To za sprawą tych mass mediów reklama otrzymała warunki rozwoju. Co więcej, dzisiaj możemy mieć także reklamę w sieci, a więc reklama telewizyjna, prasowa oraz radiowa to już nie jedyne rodzaje reklamy. Reklama internetowa jest uważana również za naprawdę bardzo skuteczną reklamę. Jeśli więc chcemy się reklamować skutecznie, na pewno warto w nią zainwestować. Oczywiście każda reklama ma też określone funkcje, między innymi jest to funkcja informacyjna, polegająca na informowaniu czy funkcja społeczna, mająca na celu kształtowanie odpowiednich postaw.

Dodaj komentarz