SPRAWOZDANIE Z WOLNEGO ZGROMADZENIA

Potem szły inne np. „Sprawozdanie tarnowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej za rok 1892″, „Sprawozdanie z walnego zgromadzenia Towarzystwa Oświaty Ludowej, odbytego d. 23 lutego”, podobne sprawozdanie tarnowskiego koła TSL i in. . Toż pismo tarnowskie w sprawozdaniu z „Zebrania Towarzystwa Sług Katolickich” odbytego 6 stycznia 1896 r. zwróciło uwagę, iż „biblioteka liczy 10 książeczek z daru Tow. Ośw. Lud. w Tarnowie” , a relacjonując przebieg „VI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie” podkreśliło, iż w przeciągu 22 lat dzielących od pierwszego zjazdu w 1896 r. liczba polskich czasopism lekarskich wzrosła o 300 H, tj. z 2 do 8. Podobnie zdając sprawę z przebiegu walnego posiedzenia tar­nowskiego „Towarzystwa Pedagogicznego”w dniu 11 maja 1893 r. odno­towano wniosek Ludwika Pierzchały w sprawie podjęcia się przez Tar­nowski Oddział sprzedaży popularnych wydawnictw dla ludu i młodzieży.

Dodaj komentarz