SPRAWOZDANIE O TOL

O tamtejszym TOL zaczęła z końcem 1890 r. w ten sposób:„Dnia 19 bm. ukonstytuował się Zarząd Towarzystwa Oświaty Lu­dowej, wybierając zastępcy prezesa prof. Hipolita Parasiewicza, sekretarzem dra Juliusza Chodackiego, skarbnikiem ks. Walerego Ga- dowskiego, vicerektora Seminarium, a bibliotekarzem naucz. Józefa Bereczkowskiego. Reszta członków wydziału jest następująca: p. To­masz Fusiarski, inżynier Adam Idzikowski, prof. Jan Kórnicki, ks. Wojciech Młyniec, Józef Pankowicz, kierownik szkoły lud., ks. prof. dr Aleksander Pechnik, p. Raschka, księgarz i prof. Alfred Ruciń- ski. Zastępcy: dr Karol Biegański, Tadeusz Pawłowski, Karol Schot- tek (mł.), Franciszek Winkowski, Henryk Woelfe, nauczyciel z Kli­fowy, inż. Franciszek Vetulani.Wydział uchwalił zwołać walne zgromadzenie w pierwszych dniach postu i zaprosić nań członków okólnikiem; wezwać zarządy czytelń o przedłożenie sprawozdań z ruchu tychże za czas ubiegły; nadto w odpowiednim czasie, gdyż sala Stowarzyszenia Gwiazdy jest już wykończoną i otwartą, zarządzić jak lat poprzednich szereg odczy­tów popularnych; uchwalono także porozumieć się z Wlb. ks. prob^g- czem w Wojniczu o założenie czytelni lud. w Mikołajowicach”.

Dodaj komentarz