ADRESOWANE DO REDAKCJI

Listy, nazywane również kore­spondencjami, adresowane bądź do redakcji, bądź bezpośrednio do czy­telników, zawsze zawierały nazwę miejscowości, obszaru oraz datę u- możliwiającą określenie stopnia wiarygodności i aktualności. Taki list (korespondencja) uchodzi za odrębną formę dziennikarską, rodzaj artykułu, „w którym cecha listu jest w pełni skonwencjonalizowana i sprowadza się do faktu zasygnalizowania przesyłki danego tekstu z innego terenu, miasta lub kontynentu prze? konkretnego koresponce- ta” – głosi autor odpowiedniego hasła cytowanej encyklopedii- Listy (korespondencje) od stałych korespondentów drukowano w spe­cjalnie wyodrębnionych dla nich działach czy rubrykach, przeważnie pod stałym nagłówkiem i z zachowaniem właściwej im grafiki. 

Dodaj komentarz