ALFABETYCZNY CIĄG

  1. Była ona alfabetycznym ciągiem opisów bi­bliograficznych (katalogowych), uwzględniającym więcej publikacji niż „Bibliografia polska i zagraniczna”, wszelako bez adnotacji, analiz treści, które w przypadku Ruchu Literackiego bardziej przy­pominały recenzje niż zwięzłe streszczenia. Podobne zestawienia bibliograficzne i katalogowe zawierały nu- mery Tygodnia Literackiego, a następnie Tygodnia Polskiego, z tym, iż opisy grupowano tutaj według języka publikacji, a adnotacje wgzlędnie analizy treści były krótsze i nie tak podobne do recenzji, jak w Ruchu Literackim. Czytelnik zaś łatwo mógł docierać do inte­resujących go treści, poszukując ich w „8ibliografii polskiej” względnie „francuskiej”, „niemieckiej”, „angielskiej”, „włoskiej”, lub „szwedzkiej”.

Dodaj komentarz