SKUPIENIE UWAGI NA WYDAWNICTWACH POLSKICH

W pierwszych piętnastu numerach rocznika następnego zareje­strowano zaledwie 40 polskich, po siedem niemieckich i francuskich i pięć angielskich, bo też i w tym roku ukazało się mniej, tj. tylko 1 270 książek polskich. Z czasem w Tygodniu Literackim sku­piono iwagę na wydawnictwach polskich,w bibliografii zrezygnowano z analiz i adnotacji. Dzięki temu na tej samej powierzchni mogli reihktorzy, zmieścić więcej opisów i nadać im użyteczniejszy układ. Np. w Tygodniu Polskim w r. 1881 w 22 odcinkach „Bibliografii pol­skiej” w układzie alfabetycznym pomieścili aż 299 zapisów, co sta­nowi bez mała 17,5 % ogółu książek polskich w tym roku wydanych, a z pe­wnością odnotowali wydawnictwa najpotrzebniejsze dla rozwoju kul­tury.

Dodaj komentarz