RODZAJ KATALOGÓW KSIĘGARSKICH

W dziale „Bibliografii polskiej” w r. 1075 dwukrotnie zjawiły się zestawienia będące rodzajami katalogów księgarskich „Bibliogra­fia podawana przez Księgarnię F. H. Richtera” oraz „Nowości francu­skie na składzie w Księgarni F. H. Richtera we Lwowie”. W ogóle dział „Bibliografii” w Tygodniu Literackim pełnił równocześnie ro­lę ogólnej bibliogrfaii selekcyjnej i zadania katalogu księgarskie­go, na co wskazują m.in. takie dwie informacje: „Wszystkie powyższe dzieła można otrzymać w księgarni F. H. Richtera we Lwowie”, „Księ­garnia F. H. Richtera we Lwowie przyjmuje zamówienia na wszystkie dzieła umieszczone w częśc’ bibliograficznej”. Oprócz wymienio­nych zestawień z końcem 1875 r. zaczęły się pojawiać „Nowości podawane przez Księgarnie Seyfartha i Czajkowskiego we Lwowie”.

Dodaj komentarz