BIBLIOGRAFICZNA REJESTRACJA WYDAWNICTW

Pu­blikacje polskie jak i wydzielane „Dzieła francuskie” i „Dzieła niemieckie” początkowo szły w porządku alfabetycznym haseł autor­skich lub tytułowych (w przypadku anonimowości). Później starannie opracowane opisy układano w kolejności napływania. Bibliograficzna rejestracja wydawnictw w Ruchu Literackim i Ty­godniu Literackim dopełniana była notatkami działów kronikarskich, obfitą korespondencją, recenzjami oraz innymi formami wypowiedzi. Stanowiła też wyższą formę działań informacyjnych zapoczątkowanych wcześniej. Redaktorzy działów bibliograficznych obydwu tygodników w jakimś stopniu korzystali z doświadczeń wcześniej wychodzącego we Lwowie Świtu (rubryka „Wiadomości naukowych, literackich i artys­tycznych” głównie zawierała opisy bibliograficzne publikacji róż­nych dziedzin), Dziennika Literackiego.

Dodaj komentarz