WYODRĘBNIONE DZIAŁY BIBLIOGRAFICZNE

W niektórych tygodnikach wyodrębniano działy bibliograficzne, które były rodzajem bibliografii bieżącej, ukazującej się cotygo­dniowo w każdym numerze, czasem drukowano dodatkowo jeszcze inne opracowania bibliograficzne. W niektórych tygodnikach rubryki bibliograficzne miały własnego redaktora. Np. w Ruchu Literackim działem bibliografii, krytyki rozmaitości w pierwszych latach kierował uczony i bibliograf Klemens Kantecki. Przez pierwsze dwa lata swego istnienia Ruch Li­teracki systematycznie podawał analityczną „Blibliografię polską i zagraniczną”, uwzględniającą zarówno polonika jak i wydawnictwa naukowe obce mające znaczenie ogólniejsze. Obok tego Ruch Literacki dostarczał kilku innych zestawień pod tytułami: „Nowe książki”, „Nowości podawane przez Księgarnię Gubrynowicza i Schmidta we Lwo­wie”, „Nakładem Gubrynowicza i Schmidta świeżo opuściły prasę”w r. 1876 „Bibliografia podawana przez Księgarnię Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie”. 

Dodaj komentarz