BARDZIEJ DOSKONAŁY APARAT INFORMACYJNY

Inny, bardziej doskonały aparat informacyjny, zastosowali re­daktorzy Świtu. W rubryce „Wiadomości naukowe, literackie i artysty­czne” porządkowali oni materiał według grup tematycznych z jednej strony odpowiadających działom tygodnika, a z drugiej – jak w żadnym chyba innym – według potrzeb użytkowników. W rubryce „Wiadomości…” zależnie od potrzeby czytelnik znajdował wszelkie informacje, m.in. o dziełach i publikacjach pod takimi nagłówkami działów, jak: filo­zofia; estetyka i literatura, poezja, powieści pamiętniki; historia, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, teatr i sztuki piękne, rozmai­tości, pedagogika, odczyty, literatura, powieści, medycyna, nowe pisma, teatr, nekrologia, czasopisma, historia i statystyka, statys­tyka, prawo, archeologia, kronika teatru lwowskiego itp. 

Dodaj komentarz