BEZ ENTUZJAZMU DLA NAUK POZYTYWNYCH

Od dwóch spraw byliśmy jednak zawsze dalecy. Nie szerzyliśmy entuziazmu dla nauk pozytywnych, bo nie uważamy ich rezultatów za tak już pewne, aby z nich uczynić wiarę społeczeństwa, nieprzygotowane go 'umiejętnie, a powodującego się pierwszymi wrażeniami. Wiele tez kwestii przez tę szkołę podnoszonych uważamy za nazbyt fizjologicz­ne. ażeby nimi zajmować umysły wszystkich.Z drugiej strony nie podnosiliśmy także spraw ekonomicznych, bo chodziło nam o pismo ściśle literackie, a literatura ożeniona z ekonomia bywa małżeństwem źle dobranym.Pism zresztą o programie świtu mnóstwo z dobrym powodzeniem wychodzi za granicą'”^Informację o publikacjach w szerokim zakresie uprawiali również redaktorzy Ruchu Literackiego.Początkowo w rubrykach „Wiadomości z kraju i ze świata” i „Promyki”, od drugiego pjłrocza 1875 r. „Miscellanea”.

Dodaj komentarz