BEZPŁATNE ABONOWANIE

Dalej Stowarzyszeniu Mieszczan Stryjskich odmówiono bezpłatnego abonowania Dziennika Literackiego i polecono w następujący sposób lektu­rę: „- Kraj rozpoczął druk nowej powiastki Wołodego Skiby pt. „Bu­cik”. Kto chce serdecznie się uśmiać, radzimy zapoznać się z tą no­wą pracą p. Skiby”. W Dzienniku Literackim nie stroniono od uwag na temat funkcjonowania cenzury. Jedna z krótszych notatek tego typu brzmiała:„Prześladowania cenzury w Warszawie zwiększają się z dniem każ­dym. Panu W. K. Wójcickiemu rozkazano inaczej redagować Bibliotekę Warszawską, grożąc zamknięciem. Kurierom nakazano przyjąć Moskali na redaktorów, co już Kurier Codzienny uczynił, a czego się jeszcze wżerania Kurier Warszawski”.Oprócz takich i podobnych wiadomości podawanych w „Przewodniku” Dziennika Literackiego część nrtatek o publikacjach gromadzono pod wspólnym nagłówkiem „Nowe książki” i umieszczano na końcu Przewodnika” lub tuż po nim. 

Dodaj komentarz