ZAWIADOMIENIA O PLANACH

Zawiadomiono o planowanym we Lwowie wydawnictwie Biblioteki Teatralnej Polskiej; a w numerze 46 z 22 listopada tr. wydrukowano „Sprawozdanie Wydziału Czytelni Akademickiej we Lwowie z czynności w roku 1870”, w którym m.in. po­dano, iż biblioteka liczyła 1 092 dzieła w 2 281 tomach, że w prze­ciągu roku sprawozdawczego wzbogaciła się o 93 dzieła w 235 tomach, gdy liczba członków wzrosła o 137 i zamknęła się sumą 253 członków. W tymże samym numerze i na tej samej 584 stronicy wyjaśniono czytel­nikom, iż dalszego ciągu „Kordiana” wydanego w Bibliotece Mrówki nie będzie, gdyż Juliusz Słowacki go nie napisał, że zeszyt drugi wyda­wanej przez E. Calliera Encyklopedii jeszcze nie opuścił drukarni, że „W Radomiu, w Królewstwie Polskim wyszło <lziełko pod tytułem: „Nouveau genre d’analise dans les mathematiąueĄ elementaires par A. -Jean Walicki, książka jest zaopatrzona w tablicę figur”.

Dodaj komentarz