CHARAKTER ŚCIŚLE INFORMACYJNY

Rubryka ta, mająca charakter ściśle informacyjny i biblio­graficzny po większej części, zawarła jedną z oryginalniejszych no­tatek o pierwszym numerze głośnego tygodnika warszawskich pozyty­wistów. Głosiła ona:„Z dniem 7-go stycznia zaczęło wychodzić w Warszawie nowe pismo Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych. Do tylu lepszych i gorszych pism, które w Warszawie wychodzą, przy­bywa nowe, a niestety nie należące do lepszych. 0 ile z pierwszego numeru poznać można, ma to być pismo dla wszystkich o wszystkim. Artykuł pierwszy wyglądający niby na program nie wypowiada wcale, jakim ma być nowe pismo, jakie prace wchodzą w jego zakres. Umiesz­czono też w pierwszym numerze dziwną zbieraninę różnych rzeczy, z wszystkiego po trochę, a wszystko niezbyt Douczające. Gdy takie pi­sma w Warszawie wychodzą i utrzymują si^, można stąd wnosić, jak świetnie stałyby tam dzienniki mające rzetelną wartość”323.Tutaj znalazła się także informacja o jednym z cenniejszych dzieł bibliograficznych.

Dodaj komentarz