CZASOPISMO HUMORYSTYCZNE

O niezwykłym i nowym czasopiśmie hu­morystycznym paryskim Le Titi, drukowanym farbą umożliwiającą czytanie tylko po mocnym nagrzaniu , o nowych publikacjach , a przy tym niekiedy prostował błędy popełniane przez organy prasowe,np. Gazetę Narodową i Dziennik Polski w 1882 San informował o Gazecie Krakowskiej , o wiedeńskim świecie Ilustrowa­nym, o miejscowej czytelni. W numerze 17 z 25 kwietnia 1880r. podkreślał zasługi środkowiska przemyskiego jako wydawcy Nowości,pćłmiesięcznika utrzymującego się w założeniach wyłącznie z insera- tów i rozpowszechnianego za darmo w 5 000 egzemplarzy, a naśladowa­nego przez lwowskiego Merkurego (1880) , mającego się ukazywać trzy razy na miesiąc również w 5 000 egzemplarzy rozsyłanych bezpłatnie . San udzielił także poparcia inicjatywie powstałego komite­tu wydającego „Pamiętniki” Antoniego Jeziorańskiego informując o planowanym wydawnictwie i oferując swe pośrednictwo w prenumeracie.

Dodaj komentarz