SPORO NOTATEK W PRASIE

Sporo notatek o prasie i sprawach z nią związanych pojawiło się w krakowskim Naprzodzie, który przede wszystkim interesował się wydawnictwami socjalistycznymi. Zaraz na początku roku 1895 doniósł Arbeiter Zeitung,pierwszym austriackim dzienniku socjalistycznym polecił go umiejącym czytać po niemiecku oraz zwrócił uwagę na wychodzącego we Lwowie trzy razy miesięcznie, a dobrze redagowanego Nowego Robotnika . Potem w numerze z 20 czerwca tr., pt. „Nowe pisma” powiadamiał:„Bocian, pismo humorystyczno-satyryczne zaczęło z dniem 15 bm. wychodzić w Przemyślu. Pierwszy zaraz numer przebył socjalistyczny chrzest, tj. został skonfiskowanym.Ognisko, organ zawodowej organizacji towarzyszy drukarskichtza­czyna we Lwowie wychodzić również w czerwcu. Redaktorem ma być tow. Józef Hudec” .

Dodaj komentarz