CZYM ŻYLI TWÓRCY TYGODNIKÓW

Przede wszystkim jednak pozwalają dokładnie poz­nać, czym żyli twórcy tygodników, przy pomocy jakich treści oddzia­ływali na społeczeństwo, a nawet niekiedy dostarczają materiału do­wodzącego, iż te zabiegi nie były bezowocne. Z notatkami o wydawnictwach spotykamy się jeszcze w tygodnikach osiemnastowiecznych. Nie były one ani tak częste, ani tak zwięzłe jak, około połowy, a zwłaszcza pod koniec następnego stulecia, ale dowodzą rzetelności warsztatu informacyjnego i uwzględniania publi­kacji w zakres pisma wchodzących. Jak wyglądała taka notatka – lub jedna z najstarszych – warto pokazać na przykładzie. Otóż w Dzien­niku Patriotycznych Polityków w 1892 r. wydrukowano następujący tekst:„Minister Rzeczypospolitej Ragusańskiej u dworu wiedeńskiego hrabia Ayala napisał tymi czasy i drukować kazał dzieło pod tytułem: De la liberte , 1’egalite des hommes & des citoyens, avec des considerations sur quelques nouveaux dogmes politiques.

Dodaj komentarz