PROBLEMATYKA PRASOZNAWCZA

Problematyka prasoznawcza i bibliologiczna wyłączona była tylko z nielicznych ty­godników. Jakkolwiek notatka prasowa była głównym i podstawowym środkiem informacji o najświeższych i aktualnych zdarzeniach, to jednak nie zawsze doceniało się jej wartość źródłową. Ze zrozumiałych względów redaktorzy tygodników przeważnie pomijali je w spisach rzeczy. W ślad za tym nawet niektórzy bibliografowie nie przywiązują większej wagi do rejestracji notatek prasowych przy opracowywaniu bibliogra­fii zawartości czasopism. W sytuacji jednak, gdy nie istnieją inne źródła informacji na dany temat, owe niepozorne notatki prasowe mogą okazać się jedynym śladem pewnych ftktów, związanych także z książ­ką i prasą; W konfrontacji z innymi przekazami umożliwiają one pros­towanie wielu błędów przypadkowych, a nieraz puszczonych w obieg umyślnie. Kiedy indziej przypominają rzeczy ważne a zapomniane lub w ogóle nieznane.

Dodaj komentarz