DWA TYGODNIE PÓŹNIEJ

W dwa tygodnie później m.in. podano rodzaj przeglądu utworów literackich publikowanych w polskiej prasie: „Beletrystyka. Kraj drukuje drugi tom powieści Kraszewskiego „Sto diabłów”, Gazeta Narodowa zapowiada powieść nową Zacharjasie- wicza; Strzecha drukuje „Czarną perełkę” Kraszewskiego i „Nihilistę’ Jeża; Dziennik Poznański rozpocznie powieść Zacharjasiewicza pt. „Chleb bez soli’; Sobótka drukuje powieść tegoż samego autora: Mi­lion na poddaszu”; drezdeński Tydzień rozpocznie druk powieści Kra­szewskiego: „Koniec świata”; a nowo powstały Kurier Krakowski dołą­cza powieść Władysława Sabowskiego pt. „Na szerokim świecie”. Jak z tej notatki widać, najpłodniejszymi powieściopisarzami obecoai pory są Kraszewski i Zacharjasiewicz”.

Dodaj komentarz