ENTUZJASTYCZNE POWITANIE

Nakładem p. Zawadzkiego wyjdzie w tych dniach pierwszy tom dzieł Magnuszewskiego”.Miesąc później doniósł czytelnikom, iż nakładem wzmiankowane­go Władysława Zawadzkiego będzie się ukazywał miesięcznik „Kurier Księgarski”, mający być również bezpłatnym dodatkiem dla prenume­ratorów Gazety Świątecznej, a 13 listopada 1876 r. zapowiadała likwidację Przeglądu Lwowskiego oraz powstanie nowego katolickiego pisma lwowskiego. Zanotowano również nominację Aleksandra Hirsch- berga na kustosza, a Klemensa Kanteckiego na pierwszego skryptora ?N im.0ss.W „Kronice zamiejscowej” najwięcej wiadomości podawano o poczynaniach warszawskich pod nagłówkiem „Z Warszawy”. Tutaj en­tuzjastycznie powitano „Wydawnictwo zabawek i gier pedagogicznych”(przy współpracy z księgarnią Gebethnera i Wolffa),’ zapowiedziano druk humorystycznych obrazków Edwarda Bukowskiego# pt. Życiowe sceny”,i doniesiono że Stanisław Grudziński napisał nowy poemat Za Nerona”, że podobno MUnchheimer pracuje nad nową operą „Mazepa”, do której libretto przygotowuje Szober, a Zygmunt Sarnecki otrzymał koncesję na wydawanie dziennika Echo.

Dodaj komentarz