W KOLEJNYCH NUMERACH

W numerze kolejnym podano, iż w numerze październikowym Biblioteki Warszawskiej rozpoczęto druk utworu hiszpańskiego poety Luiza Eguilasa, pt. „Grazalema”, w przekładzie Seweryny Duchińskiej, a Niwa drukuje „Złe ziarno” Ka­zimierza Zalewskiego. W numerach kolejnych powiadomiono o szeregu innych faktów: m.in., iż nie wydane utwory Stanisława Mo­niuszki jeszcze przed końcem 1876 r. w Lipsku u F. G. Garbrechta ukażą się w postaci „Siódmego śpiewnika domowego”, że pomiędzy za­powiadanymi periodykami warszawskimi ma się znaleźć tygodnik Krytyk mający się zajmować recenzowaniem utworów dramatycznych, muzycznych piśmiennictwa periodycznego, że zmienili się właściciele Ga­zety Polskiej, a Echo Muzyczne nadal będzie wychodziło dwa razy na miesiąc, że wreszcie Ateneum drukuje Jana Rymarkiewicza artykuł o Janie Kochanowskim. Zapowiedziano powiększenie rozmiarów tochy ukazywanie się Tygodnikai Powszechnego pod redakcją Feliksa Ehrenfeuchta i Władysława Henryka Perzyńskiego itp.

Dodaj komentarz