HASŁO WZIMANKOWEJ ENCYKLOPEDII

Tę problematykę tylko częściowo podejmuje i określa inne hasło wzmiankowanej encyklopedii. Hłosi ono:„od redakcji, krótka notatka redakcyjna dołączona do publikowa­nego materiału prasowego w gazecie lub czasop., zawierająca zazwy­czaj określenie stanowiska redakcji wooec danego tekstu lub uwagę (wtrącenie), zawsze opatrzone adnotacją o jej redakcyjnym pochodze­niu” .Wymienione wyżej listy do tygodników, podobnie jak nadsyłane do innych wydawnictw prasowych trzeba jeszcze podzielić na dwie grupy: zamówione przez redakcje i pisane przez stałych korespondentów za wynagrodzeniem oraz zamówione bądź wywołane przez redakcje, ale nie honorowane i częstokroć pisane przez niezawodowych korespondentów, swego rodzaju amatorów dziennikarskich. Każda z tych kategorii ina­czej też była traktowana przez redaktorów.

Dodaj komentarz