ZREFEROWANA SYSTEMATYKA

Oczywiście, ta encyklopedycznie zreferowana systematyka odnosi się tylko do części zagadnienia, określonego mianem listu do redakcji. Tymczasem w interesujących nas tygodnikach galicyj­skich pojawiały się także inne rodzaje listów, nazywane odpowiedzia­mi , sprostowaniami, polemikami, nadesłanymi głosami, telegramami itp. Ponadto oprócz listów kierowanych do redakcji w tygodnikach ukazywała się cała gama najrozmaiciej tytułowanych i różnej obję­tości listów do czytelników, prenumeratorów, korespondentów, współ­pracowników, pojedynczych osób postronnych i zbiorowości, organiza­cji, redakcji oraz innych instytucji, przy czym nagłówki jednych określały nadawców, np. „Od redakcji”, „Od administracji”, „Od wy­dawnictwa”, „Od wydawcy” itp., nagłówki innych wskazywały adresatów: „Do czytelników”, „Do naszych czytelników”, „Do prenumeratorów”, „Do …” imiennie wskazywanych adresatów itp. 

Dodaj komentarz