INFORMACJE ZE WSCHODU

Wschód poinformował również o wystawionej przez jezuitów na wystawie paryskiej Biblii w oryginale hebrajskim i zaapelował do rodaków o wykupienie tego dzieła, które miało służyć gminie żydowskiej w Kaifting-fu w prowincji chińskiej Honan . Podobnie jak inne tygodni­ki, Wschód sporo uwagi poświęcał bibliotekom. Zaczął od kilkuzdanio- wej informacji o żydowskim oddziale New-York Publik Library liczącym około 7 000 dzieł żydowskich lub odnoszących się do żydostwa i o przedsięwzięciach związanych z tworzeniem biblioteki i muzeum narodowego Żydów w Jerozolimie , a następnie apelował o utworzenie biblioteki żydowskiej we Lwowie . dzielił się wiadomościami o „Bibliotece i czytelni ludowej żydowskiej w Krakowie” oraz zainicjo­wanych przez Gustawa Schwabe składkach na fundusz budowy statuy „Ży­da wiecznego tułacza” Alfreda Nossiga przed biblioteką narcjową w Jerozolimie.

Dodaj komentarz