W ZAPISKACH LITERACKICH

W „Zapiskach literackich” m.in.zawiadomił on, o przenie­sieniu redakcji hebrajskiego tygodnika Hamagid z dniem 1 stycznia 1901 r. z Krakowa do Wiednia , a w „Kronice” podał następującą „Statystykę czasopism żydowskich”:„Czasopism judaistycznych w języku niemieckim wychodzi 46, w ję­zyku angielskim 36, w języku hebrajskim 19, w żargonie żydowsko-niemieckim 19, w spaniolskim 6, w języku holenderskim 6, w języku wę­gierskim 3, w języku rumuńskim 3, w języku rosyjskim 2, w języku polskim 2, w języku arabskim Wschód podawał też aktualne wiadomości dotyczące prasy polskiej.Za Nową Reformą doniósł, iż od 15 grudnia 1900 r. ma się ukazywać we Lwowie nowy klerykalny dziennik pt. Przedświt , prenumeratorom swoim rozsyłał prospekty Słowa Polskiego . W „Kronice” również in­formował o wyniku procesu wytoczonego drowi Morgensternowi redak­torowi Barreau oraz o warunkach konkursu na popularne prace o pojęciu i celach ruchu syjonistycznego ogłoszonego przez Die Welt. 

Dodaj komentarz