INFORMOWANO O CHARAKTERZE CZASOPISM

„Bez dogmatu” wy­wołało całą powódź takich artykułów w V/estniku/ Evropy, R/usskoj/ Myśli, R/usskom/ Bogatstwie, Novostjach”, że z literatury polskiej najwięcej tłumaczą Rosjanie i Czesi, a przy sposobności informowano o charakterze czasopism, „W Moskwie wyszedł zbiór notatek z podróży H .Sienkiewicza, przełożonych przez p. /Vukoł/ Lavrova, redaktora bardzo sympatycznie względem Polaków usposobionego miesięcznika Russkaja Mys,l. W innych z kolei artykułach przeglądowych za­poznawał Tydzień z oryginalną twórczością pobratymców i konstato­wał:„Bardzo szybko rozwija się prasa rusińska. Obecnie /1894/ wy­chodzi w Galicji i na Bukowinie siedemnaście pism czasowych w języ­ku małoruskim najróżnorodniejszej treści, od naukowych poczynając, a na humorystycznych kończąc”.

Dodaj komentarz