ZAPOZNAWANIE CZYTELNIKA Z DOROBKIEM PIŚMIENNICZYM

W jednych tygodnikach, np. lwowskich Rozmaitościach i Tygodniu, przegląd był środkiem zapoznawania czytelników głównie z dorobkiem piśmienniczym i wydawniczym niektórych narodów w pewnych dziedzi­nach za jakiś-okres czasu. Do kategorii przeglądów w Rozmaitościach m.in. należały: „Słów kilka o nowogreckiej literaturze”, „Wiadomoś­ci literackie z Rosji”, Władysława Wierciszewskiego „Literatura rosyjska”, „Półrocze literackie”, „Periodyczna literatura w Holan­dii”, „Periodyczna literatura rosyjska”, Karola Estreichera „Tłuma­cze polscy poezji Jerzego Gordona Byrona”, „Poezja nowogrecka a mianowicie poeci Epiru i wysp jońskich”, „Nowe pojawy literatury francuskiej”, „Nowe dzieła medyczne”, i inne. Prócz tego w Roz­maitościach systematycznie dokonywano przeglądu zawartości niektó­rych czasopism, jak Biblioteka Warszawska czy Dodatek Literacki do Czasu.  

Dodaj komentarz