KONIECZNOŚĆ ISTNIENIA RZETELNEJ INFORMACJI

Przypomina charakterystyczne dla „Bibliografii” Tygodnia Literackiego grupowanie opisów według języka publikacji oraz dawanie pierwszeństwa publikacjom polskim. Bieżącą informację bibliograficzną o wydawnictwach w tygodni­kach galicyjskich zapoczątkował najprawdopodobniej Jan Szlachtowski w Pamiętniku Literackim, będącym na gruncie galicyjskim i w ogóle polskim pierwszym tygodnikiem bibliograficznym z prawdziwego zda­rzenia. Jego wydawca i redaktor był znawcą zagadnień książki oraz prasy. Konieczeność istnienia rzetelnej informacji bibliotekarzy tak uzasadniał:„Wszystkie narody mające dziś literaturę cokolwiek obfitszą uczuły potrzebę dokładnego spisu bibliograficznego dzieł świeżo wy­chodzących. Tak mają Francuzi swoją Bibliographie de France, Niemcy Bibliographisches Deutschland. I u nas wielka jest potrzeba podob­nego pisma. Wszak gdy kto chce się dowiedzieć o jakim czy to nowym, czyli dawniej wyszłym dziele polskim, gdzież znaleźć o nim wiado­mość? Chcąc potrzebę tę choć w części zaspokoić, poświęcamy część naszego pisma bibliografii polskiej przekonani, że nowe pismo cza­sowe pcwinno nie dlatego wychodzić, aby wychodziło, ale owszem sta­rać się jakąś uczutą potrzebę zaspokoić, przerwę czuć się dającą wypełnić.

Dodaj komentarz