LUDZIE CZYTAĆ UMIEJĄ

Widać z tego, że tam ludzie czytać umieją, a więc czy­tają”. W numerze 5 (s. 83) z 18 października tr. pod nagłówkiem „Szkolnictwo” m.in. podano „- Niejaki F. H. Rodewald zaczął wydawać „Universelle Schulzeitung. Pismo to jest przeznaczone dla całego świata nauczycielskiego, aby go pouczyć o stosunkach nauczycielskich we wszystkich krajach cywilizowanych”, a pod nagłówkiem „Nekrologia” dwie inne jakże ściśle łączące się ze sprawami książki i prasy: „- W Warszawie w dniu 9 bm. umarł Zygmunt Wójcicki, syn znanego w literaturze naszej Kazimierza Władysława. Zmarły należał do zało­życieli Kłosów i był ich współredaktorem. Żył lat 40”.

Dodaj komentarz