TALENT Z PRZEKŁADÓW

W Pradze czeskiej umarł d. 8 bm. Viceslav Halek najcelniejszy  dzisiejszych autorów czeskich. Publiczność polska miała Sposobność poznać jego talent z przekładów pp. Bełzy i Ordona. Ostatnim jego dziełem była wiązanka utworów pt. „W przyrodzie”. Jako dramaturg i nowelista położył on największe zasługi. Co do charakteru politycz­nego nieboszczyk należał do partii młodoczeskiej, w której wybitne zajmował stanowisko. Liczył on tylko 39 lat”. czasem, gdy kierownictwo pisma objął Mikołaj Biernacki (Rodoć) a po zlikwidowaniu Ruchu Literackiego przemianował Tydzień Literacki na Tydzień Polski „Wiadomości z Kraju i ze Świata” zyskały na obfi­tości materiałów, zwięzłości języka i przejrzystości układu w posz­czególnych grupach tematycznych. Poważniejszych zmian nie wprowadził jednak w rubryce „Rozmaitości”, które poczynając od września 1874 r. przynosiły lapidarne notatki w rodzaju Niedawno sprzedano w Bos­tonie list a raczej bilet Jerzego Washingtona za 175 fr.”; Jawi^ Gordon Bennet, właściciel dziennika New-York Herold, zrobił na swym piśmie fortunę wynoszącą 50 milionów franków. Co najmniej drugie ty­le wydał, odkąd dziennik jego wychodzi” i wypowiedzi obszerniejsze, które trudno byłoby zaliczyć do notatek dziennikarskich.

Dodaj komentarz