MIEJSCE PRASY REGIONALNEJ

Wiele miejsca prasie regionalnej poświęcili Wojciech Szukiewicz w artykule „Ruch narodowy na Szląsku”, Izabela Moszczeńska „Ruch lu­dowy w pruskim zaborze” i „Prasa poznańska”, Jerzy Brandes „Cenzura w Polsce” . W tygodnikach galicyjskich ukazywały się również arty­kuły dotyczące prasy pewnych okresów dziejowych, np. „Tajna prasa w r. 1863”, „Ruch, urzędowe pismo Komitetu Centralnego i Rządu Narodowego”, „Adam Mickiewicz w Trybunie Ludów” . Artykułami oko­licznościowymi, jak choćby „225 rocznica dziennikarstwa w Polsce”, jubileusz „Gwiazdki Cieszyńskiej”, tygodniki galicyjskie przypominały ważniejsze wydarzenia z dziejów prasy polskiej akcentując istotne. Tygodniki galicyjskie interesowały się również prasą emigracyj­ną oraz innych narodów. 

Dodaj komentarz