POGLĄD ZARYSOWANY W ARTYKULE PROGRAMOWYM

Pod koniec XIX w. celował w tym zakresie dodatek tygodniowy Kuriera Lwowskiego, który w roku 1895 przyniósł „Dziennikarstwo polskie w Ameryce”, Antoniego Potockiego „Bulletin Pelonais w Paryżu” , a oprócz tego w r. 1893 – „Dziennikarstwo w Chinach”, w r. 1894 Leona Wasilewskiego „Nowe prądy w Czechach* w roku 1897 – „Dziennikarstwo angielskie”, w roku 1898 Hannibala (może Władysław Studnicki) „Położenie prasy pod berłem cesarskim”,w roku 1902 – „Rosyjską prasę rewolucyjną” . Tydzień tym samym wypełniał swoje zadanie wypływające z poglądu zarysowanego w arty­kule programowym:„Dwojakiego rodzaju periodyczne publikacje rozwijają się na ga­licyjskim gruncie: prasa codzienna i pisma fachowe jako organa to­warzystw.

Dodaj komentarz