MNÓSTWO FAKTÓW

Jeżeli korespondencja z Krakowa do prowincjonalnego tygodnika przynosiła m.in. takie wiadomości, to nietrudno sobie wyobrazić,jakie mnóstwo faktów mogły zawierać korespondencje do poważnych i obszer­nych tygodników, np. z Warszawy, Poznania, Wrocławia lub stolic europejskich, jak Wiedeń, Paryż, Londyn, Rzym itd. Czytelnicy w ten sposób dowiadywali się o najnowszych wydawnictwach, bibliotekach, autorach, drukarniach, księgarniach, usprawnieniach organizacyjnych i technicznych dla potrzeb społecznego obiegu słowa drukowanego. Pośród rozlicznych postaci listów w tygodnik- h galicyjskich tra­fia się niekiedy tzw. list otwarty. Pozornie nie różni się od innych. Posiada charakterystyczną dla listu stylizację, adresata i nadawcę.

Dodaj komentarz