O NIEWIELKIEJ OBJĘTOŚCI

Spis rzeczy numeru tygodnika,jako forma zwięzłego, przejrzystego prezentowania jego zawartości zna­mienny był dla tygodników specjalistycznych, jak Ekonomista Narodo­wy, Gmina, Jutrzenka, Szkoła, Życie, a zwłaszcza tak obszernych (du­żego formatu i objętości), jak Ruch Literacki i Tydzień Literacki. Tygodniki prowincjonalne* – lokalne oraz inne niewielkiej obję­tości – których pojedyncze numery, a nawet roczniki, obywały się bez zestawień zawartości, uciekały się do spisu rzeczy, gdy informowały o innych wydawnictwach periodycznych. Przy pomocy spisu rzeczy re­daktor donosił w „Kronice” Kuriera Stanisławowskiego z 5 czerwca 1892 r.: „Światełka, pisma ilustrowanego dla dzieci i młodzieży wy- szedł nr 16. dnia 1. bm. Treść: Julia Oydyńska, Pająk „Capulina”.Józef Chmielewski, Pieśń o ziemi ojczystej. \ Stefan Samborski, Anulka wśród dzikich. – Franciszek Marzec, Zaraz – Ryluk znad Dnies­tru. – Franciszek Szymusik, Dzwon chodzący. – Janina Sedlaczkówna,Strachy.- Stefania Kossowska, Na wsi (do ryciny). – Rozmaitości.

Dodaj komentarz