ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH CZASOPISM

  • Jedne tygodniki sporadycznie lub okresowo poda­wały zawartość wybranych czasopism, inne służyły stałą informacją najświeższych numerach odpowiednio dobranej grupy tytułów. 0 do­borze dość często decydowały powiązania ideowe, interesy, obok nie­wątpliwej użyteczności wydawnictw prezentowanych i tym samym zale­canych. Pojedynczy numer tygodnika prowadzącego tego typu działalność informacyjną przeważnie przynosił po kilka takich spisów zawartości o niekiedy, jak to czyniono w Ekonomiście Narodowym, łączono z informacjami o innych publikacjach pod jednym nagłówkiem „Najnowsze piśmiennictwo”. Stanowiły wtedy odrębną grupę informacji o publika­cjach w ramach ogólnoinformacyjnej „Kroniki”.  Z podobną systematycznością Ekonomista Narodowy podawał zawar­tość pojawiających się numerów innych czasopism. 

Dodaj komentarz