PIERWSZY NUMER KOSMOSU

W numerze 4 powiadomiono o mającej się ukazywać w Warszawie Gazecie Giełdowej, powitano pierwszy numer Kosmosu, wypowiedziano się na temat przygotowywanego wydania dzieł Moliera przez B. Cassinsa i wydawnictw ilustrowanych dla ludu. W nu­merze 5 poświęcono osobne notatki: Odezwie Komitetu Wydawniczego Dziełek Ludowych we Lwowie, tłumaczeniom powieści J. I. Kraszewskie­go na język francuski przez Jules Mien, ogłoszonemu przez Bibliote­kę Warszawską konkursowi na utwór dla dzieci, „Dziełom” Wojciecha Grochowskiego, dodatkowi myśliwskiemu warszawskiej Gazety Rolniczej, nowym utworom Wiktora Hugo, statystyce wydawnictw rosyjskich za r. 1875, cennemu rękopisowi ze Słupcy przesłanemu do petersburskiej Akademii Nauk, drukarstwu na Wschodzie, założeniu nowej księgarni we Lwowie przez Władysława Bełzę i dramatowi Piotra Korwina Krukow­skiego w Paryżu.

Dodaj komentarz