TRZY NOWE PISMA LWOWSKIE

W numerze 1 umieszczo­no informacje o trzech nowych pismach lwowskich: Przyjacielu, dla ludu, Przeglądzie Sądowym i Administracyjnym, Kosmosie oraz odezwę w sprawie założenia pisma emigracyjnego w Paryżu. W numerze 2 poda­no sprawozdanie za r. 1875 Biblioteki Polskiej w Rumunii, informację o kilku książkach wydanych lub zapowiedzianych^ Warszawie, osobno omówiono tam wydane „Pamiętniki” Marcina Matuszewicza i przytoczono artykuły włoskiego czasopisma na temat rzeźbiarstwa Teodora Rygiera. w numerze 3 wypowiedziano się o Bartniku Postępowym, Gazecie Podkar­packiej, matematycznej rozprawie Zofii Korolewskiej w czasopiśmie niemieckim, zapowiedzianej encyklopedii Syjamu, zapowiedzianym Hara­pie w Szkicach .połecznych i Literackich, wreszcie przytoczono list kalifornijskiego Towarzystwa Polskiego wzywający do ofiar na rzecz Muzeum Narodowego w Raperswilu.

Dodaj komentarz