POCHWAŁA POEZJI

Jak dalece posuwa się gniew Tygodnia na nas, dowodzi pochwała poezji zamieszczonej w 42 N. Dziennika Literackiego pt. „Litania za Polskę”, której autorstwa z przyczyn cenzuralnych wymienić nie mo­gliśmy i podpisaliśmy trzema krzyżykami, redakcja Tygodnia wspomi­nając pochlebnie o tej poezji powiada, iż była ona zamieszczoną w Jutrzence. Wygląda to jakbyśmy z Jutrzenki dopiero przedrukowali, gdy rzecz miała się na odwrót”.W tym samym podwójnym; numerze Dziennika Literackiego jest jeszcze jedna obszerna informacja (24 wiersze) dotycząca prasy. Jej autor posługując się liczbami pokazuje, jak daleko w tym zakresie pozosta­je Galicja za Warszawą i Królestwem. Warszawa według niego ma 7 pism, a każde z nich po przeszło 3 000 prenumeratorów. Pod względem liczby prenumeratorów w Galicji mierzyć się z nimi może tylko lwowska Ga­zeta Narodowa. Mało które czasopismo warszawskie ma około 1 000 pre­numeratorów, gdy wydawcy czasopism galicyjskich osiągnięcie takiej liczby uważają za ogromny sukces. 

Dodaj komentarz