POGLĄD NA PRASĘ I KSIĄŻKĘ

Ogólniejszy pogląd na rację prasy i książki polskiej zaryso­wano w Tygodniu Polskim przy OKazji omawiania położenia materialnego autorów polskich. Gdy więc niemal na całym świecie wiele zmieniało się na lepsze, warunki autorów polskich raczej ulegały pogorszeniu. Tak więc nowy ten stan rzeczy wywołany w Europie upadkiem form feudalnych nie mógł stworzyć w Polsce nowego, licznego koła czytają­cej publiczności, jak to uczynił w innych krajach. Oświata, staran­nie przyćmiewana przez rządy zaborcze, mało się rozchodziła poza krawędziami stanu szlacheckiego, z którego też jak dawniej,tak i te­raz niemal wyłącznie wytwarzała się inteligencja. To więc, co za aranicą napisane dla Francuzów, Niemców lub Anglików w ich języku, mogłoby liczyć czytelników na tysiące i na sta tysięcy, u nas musia­ło poprzestawać na setkach, to, co tam przyniosłoby znaczne zyski, u nas zaledwie wystarczało na opędzanie kosztów druku.

Dodaj komentarz