POŻEGNALNE ZDANIE

Nie bez goryczy więc Kołodziejski kreślił ostatnie pożegnal­ne zdania: Nie dochodząc, o ile to pismo stało się rzeczywiście użytecznym, jako Polak poświęciłem wydając takowe pracę i pieniądze dla dobra kraju w mój sposób, inni starają się krajowi inaczej przysłużyć, jak np. pewien wielki Pan, wielki patriota, uzbroiwszy znacznym kosztem kilku krakusów dla obrony kraju od Prusaków, numer okazowy Gazety Przemysłowej, nadesłany każdemu franco i gratis, odesłał, nie odpie- czętowawszy go, z napisem: „Wird nicht angenommen”. Jeden poświęca życie, drugi pracę i pieniądze dla polepszenia bytu swego narodu, inny zaś nakłada znaczne koszta dla obrony jego od nieprzyjaciela, zależy to od osobistego poglądu na potrzeby krajowe, jest to w każ­dym razie poświęceniem według swego widzenia rzeczy”.

Dodaj komentarz