POTRZEBY INTELEKTUALNE MIASTECZEK

Stąd nadsyłane przez nich korespondencje albo ukazywały potrzeby intelektualne miasteczek i niekiedy nawet zapadłych wsi oraz wskazywały na ich zaspokajanie, m.in. przez zakła­danie czytelni, bibliotek, propagowanie czytelnictwa, powoływanie do życia stowarzyszeń oświatowych, albo przynosiły obfity materiał świeżo powstałych utworach, zrealizowanych lub przygotowywanych wydawnictwach, funkcjonujących bibliotekach, księgarniach, drukar­niach, stowarzyszeniach zawodowych ludzi związanych z literaturą, dziennikarstwem, nauką, książką, o odkrytych zbiorach i cennych książkach, o ciekawostkach bibliofilskich i dziennikarskich. Kore­spondencje niejako na żywo rejestrowały pewne procesy bibliologiczne i prasowe, którymi usiłowano zainteresować współczesnych, a przy okazji zgromadziły obfity i cenny materiał do badań nad książką i prasą w minionych wiekach.

Dodaj komentarz