POŻYCZANIE KSIĄŻEK I GAZET DO CZYTANIA

„Znowu aresztowania w Warszawie” notuje fakt uwięzienia 65 osób „Za to, że ludowi pożyczali książki i gazety do czytania. Zwyczajne niewinne książki, książki drukowane w Warszawie.W Warszawie wolno drukować książki, ale nie wolno ich dawać chłopom czytać. Dasz chłopu książkę lub gazetę do czytania, to cię zamkną do krymi-nału. Nowiny (1867-1868) lwowskie usiłowały dostarczyć czytelnikom informacji o ważniejszych faktach z życia książki i prasy, m.in. w rubryce „Rozmaitości”. Ti:taj dość oryginalnie a zwięźle zrelacjo­nowano własne początki, jakże zjawisko charakterystyczne dla wielu tygodników galicyjskich tamtych czasów.Jakaś fatalność ciąży r.ad Nowinami. Pierwszy numer zabrała nam policja – za niedopełnienie małej formalności. Dziennik/ Literacki/ zagniewał się na nas – także za nieformalność: ośmieli­liśmy się stanąć obok niego. Poczta wstrzymała rozesłanie 3 numeru już nie wiemy za co. Pewna pani rozgniewała się za „Fotografię”.

Dodaj komentarz