ZWIĘZŁY ZARYS DZIEJÓW

W roku obchodów jubileuszu pięćsetlecia urodzin Johanna Gutenberga ten sam tygodnik prezento­wał czytelnikom zwięzły zarys dziejów drukarstwa polskiego oraz in­formacje o przygotowaniach krakowskiego Stowarzyszenia Drukarzy i Litografów do gutenbergowskiej uroczystości w dniu 8 września 1900 r. Z notatek „Kroniki i rozmaitości” Obrony Ludu dowiady­wano się bliższych szczegółów o „Elementarzu” Kaszyckiego, skład­kach ni bezpłatne rozdawnictwo elementarza i rozsyłaniu go przez redakcję . Informowano nie tylko o tym, jak to krakowski prokura­tor Doliński z niezrozumiałą zapamiętałością konfiskuje materiały dopuszczane do rozpowszechniania w innych stronach, ale również zwracano uwagę na innych przeciwników Obrony Ludu, jak choćby za­trudnionego w krakowskiej radzie powiatowej technika odstręczają­cego od prenumeraty obiecywaniem 20 złr. nagrody za rezygnację z abonowania czy ks. Kantego Duszyńskiego, z uporem maniaka podejmującego i niszczącego nadchodzące dla parafian pismo.

Dodaj komentarz