PRZYJACIEL DOMOWY

Przyjaciel Domowy dostar­czał czytelnikom wiadomości o wydawnictwach Słowian, m.in. o przygo­towywanej pracy serbskiego archeologa Verkovi6a, o przygotowywa­nym wydaniu Pisma Świętego w języku słoweńskim, o czasopismach 51oveńske Noviny i Slovenski Prijatil. Zawiadamiał o zakazie rozpowszechniania we Francji jakichkolwiek wydawnictw odnoszących się do śmierci cara Mikołaja i o ukazaniu się kolejnych zeszytów Biblioteki Polskiej. Chętnie dzielił się wiadomościami o księgo­zbiorach zaniedbanych i niszczejących jak w pałacu bielińskim hr. Mnischha w obwodzie rzeszowskim i rozwijających się jak. Bukowińs­kiej Biblioteki Krajowej. Z satysfakcją notował wyróżnienia su­miennie i wytrwale pracujących autorów i rozchodzące się w tysięcznych nakładach ich prace . Przy pomocy notatek kronikarskich re­daktorzy Przyjaciela Domowego rozpowszechniali wiadomości o publikacjach również w innych latach, przy czym ich obfitość zależała zapewne nie tylko od uznania redaktorów.

Dodaj komentarz