RECENZJE Z WYDARZEŃ

Także recenzje np. z przedstawień teatralnych w niektórych przypadkach stawały się takim środkiem informacji, o ile odnosiły widowisko do odpowiedniej publikacji. W innych razach co najwyżej poczytywane mogą byó za ro­dzaj środków aluzyjnego lub pośredniego informowania. W tygodnikach galicyjskich interesującego nas okresu obszer­niejszych recenzji pojawiało się dość sporo. W tygodnikach więk­szych i określających się jako „literackie” tzn. poświęconych sze­roko rozumianemu piśmiennictwu, w przeciągu roku ukazywało się ich kilkadziesiąt. Recenzje we wszystkich tygodnikach galicyjskich stanowią tak zróżnicowany i bogaty materiał, że nie sposób go bez specjalnych i gruntownych a czasochłonnych badań dogłębnie poznać, a tym bardziej w ograniczonych rozmiarach wyczerpująco przedstawić.

Dodaj komentarz