RODZAJ PRZEGLĄDU- BIBLIOGRAFII

Rodzajem przeglądu-bibliografii jest bezimienny artykuł „Dla dzieci”. Jego anonimowy autor omówił niektóre spośród wydawnictw wy­puszczonych na rynek księgarski w okresie gwiazdkowym, zwrócił uwa­gę na dominujące w nich cechy i wyodrębnił trzy podstawowe grupy. W wyniku przeprowadzonej analizy najniżej znalazły się przeróbki i przekłady z języków obcych, adresowane do młodzieży oraz książecz­ki .dla najmłodszej dziatwy – ostatnie przede wszystkim z uwagi na ilustracje odrażające „krzykliwą gburowatością w tonie” i dla ta­niości drukowane „kilku pojedynczymi farbami”. Na ich tle znacznie korzystniejsze robiły wrażenie publikacje dla dzieci od siedmiu do dwunastu lat, będące przeważnie oryginalnymi wytworami autorów pol­skich, starających się zainteresować otaczającą przyrodą, krajem ojczystym, niekiedy fantastyką.

Dodaj komentarz