RUBRYKA WSZELKICH AKTUALNOŚCI

„Promyki” były rubryką wszelkich aktualności. Jej charakter re­dakcja określiła następującymi słowami: „Chce ona być echem i dźwignią codziennego życia. Żaden przed­miot nie będzie dla niej za ciężkim ani za lekkim /…/ Książka i człowiek, szkoła i teatr,, kraj i miasto, odkrycie i wynalazek, nowo zawiązująca się instytucja i nekrolog ustępującej z pola czynu po­tęgi umysłowej pomieszczą się tu obok siebie, znajdując ocenienie, poparcie lub krytykę. Jest to zarazem rubryka, do której zapraszamy wszystkich na współpracowników. Ktokolwiek ma jaką myśl do wypowie­dzenia, jaki projekt ogólnego pożytku do podniesienia, niech raczy go co żywo nam udzielić, abyśmy go w łamach pisma naszego.do szer­szej podali wiadomości i dyskusji” .

Dodaj komentarz